سلام من 19 سالمه الان 6 روزه از وقت پریودم گذشته و نشدم. آزمایش و تست حاملگی هم کردم اما چیزی نبود، ولی دکتر گفت احتمال بارداری داری. میشه جنین تازه باشه و آزمایش نشون نده؟