من و همسرم 4سال عقد بودیم و جلوگیری طبیعی میکردیم. بعدعروسی3 ماهه اقدام به بارداری کردیم. دقیقا درروزهای تخمک گزاری. ولی کار شوهرم و خودم در معرض امواح وای فای قرارداریم که میگن اسپرم و تخمک را تضعیف میکنه.
من یکم استرسی هم هستم
باید چیکارکنم که سریع و بدون مشکل باردار شم؟