سلام من چهارماه پیش سقط کردم شش هفته جلوگیری نداشتم دوبرج پریودشدم امااین برج نشدم. آزمایشم دادم منفی بود میخوام باردارشم اما پریود نمیشم لطفاراهنماییم کنید