سلام
دخترشش ماهه ای دارم که موقع خوابش میاد موهای خودشو میکشه خیلی گریه میکنه. میزارمش روی بالشت روی پاهام تکونش میدم تابخوابه. ساعت خوابش هم خودم میخوابونمش اگرخودم نخوابونمش شیطنت میکنه اصلا نمیخوابه

ایا این شیوه من درسته؟ ممنونم

Changed status to publish