سلام

دختر ۱ ساله ای دارم که هرچیزی که میخواد رو باید حتما بهش بدیم و اگر ندیم جیغ میکشه و خودشو پرت میکنه که باعث اسیب به خودش میشه.

چکار کنم که این رفتارش ادامه پیدا نکنه؟

Changed status to publish