سلام، دخترم يك سال و نيم هست و يك ماهه تو اتاق خودش مي خوابونمش و كنار ما نميخوابه..ولي متأسفانه چهار،پنج بار نصفه شب با گريه كردن يا مامان گفتنش بيدار ميشم و ميرم اتاق شيرش ميدم و ميخوابه… دلم ميخواد بيدار شدن‌هاش كمتر بشه چكار بايد بكنم؟؟ من و همسرم با هم زندگي ميكنم و مشكلي هم با هم نداريم.

Changed status to publish