سلام یه دختر 10 ساله دارم چند وقتی هست که خیلی دروغ میگه نمیدونم چکارکنم که این رفتارش ترک بشه. دوماهه که زایمان کردم با اومدن این بچه یکم حساس شده، ولی به اطرافیانش میگه ، و به من و باباش چیزی نمیگه. چکار کنم که فکر نکنه اونو دوست نداریم؟

Changed status to publish