من دو تا طفل دارم که اختلاف سنی شان یک سال هست یعنی بزرگ ترش دوسال و نیم هست و دختر هست و دیگری پسره. خیلی باهم جنگ و پرخاش می‌کنند. می خواستم نظرات شما را بدونم که چکار باید کرد تا اینکه این مشکل رو حل کرد؟

Changed status to publish