سلام پسرم سه سالشه. وقتی ميخواد با باباش بازي كنه، گاهی يك دفعه ميزنه تو صورت يا سر و كمرش و حتما هم بايد يكي باشه با اسباب بازياش بازي كنه، وگرنه همش جيغ ميزنه. لطفا راهنماييم كنيد.

Changed status to publish