باسلام و خسته نباشيد

پسرمن يك سال و ده ماهشه. ما با جاريم تو يک ساختمون زندگي ميكنيم. اون هم يه پسر داره كه از پسر من ٤ماه بزرگتره اون خيلي پسر منو  ميزنه درحدي كه هرچي چيزي دستش باشه محكم ميكوبه به سر بچم و خيلي کتک های ديگه. باهم بازي هم ميكنن ولي دعواشون بيشتره.

ميخواستم بپرسم كه جچوري بچم روتربيت كنم كه بتونه ازحق خودش دفاع كنه و اينكه خيلي از پسرعموش ميترسه و ما هر قدر به اون يكي ميگيم نزن بدترميكنه. خواهش ميكنم براي بچه من يه راه حلي بگيد كه بتونه ازخودش دفاع كنه. فقط هم همين دوتاپسرن بچه ديگه اي نداريم و زن و شوهر باهم مشكلي هم نداريم.

ممنون ميشم ازپاسخگوييتون

Changed status to publish