سلام پسرم 27 ماهشه مدت 10 روزه که کدفعه سر بهانه های بی دلیل به شدت عصبانی می شه و خودشو می رنه زمین و گریه ی شددی می کنه و کسی رو هم نمی ذاره بیاد پیشش.
من تو اون موافع خیلی می ترسم. نمی دونم چیکار کنم. شدیدا جیغ می زنه و هیچ کسو نمی ذاره بیاد پیشش.
نصف شب هم پریشون از خواب بیدار میشه و می خواد که چراغ رو روشن کنم.
در غیر این حالت بسیار بچه مودب و باهوش و با فهمیه
من نگرانم چی شده؟ و چکار کنم که رفع بشه؟ لطفاً راهنماییم کنین.

Changed status to publish