سلام. پسرم چهار سال و ده ماهشه حدود یه ماهه پرخاشگر شده مخصوصا وقتی پدرش بهش چیزی میگه یا کاری ازش میخواد با عصبانیت جواب میده حالت عصبی داره. پدرو مادر با هم زندگی میکنن.فرزند دوم درراهست ولی با این قضیه مشکلی نداره

Changed status to publish