با سلام یه پسر 3سال و نیم دارم یه مدتی شده خیلی بهانه گیری می کنه ومهد کودک هم نمی ره حرفشو گوش نمی کنم شروع می کنه به گریه کردن کلافه شده چکار کنم

Changed status to publish