سلام، امیدوارم خوب باشید.

دختر من دو ساله است ،شب ها ساعت 2 بیدار میشه گریه میکند ، و میخواد کنار بابای خود بخوابد ، من چطور این رفتارش رو تغییر بدهم؟

Changed status to publish