یه دختر یک سال و هشت ماهه دارم که زیاد از حد گاز میزنه و چنگ میزنه به خصوص منو پدرش رو تا حدی که عصبیمون میکنه, نمیدونم باید چیکار کنم گاهی وقتها که میدونم از گرسنگی یا از خستگیه برطرف میکنم با غذا و سرگرمی، اما وقتی موقع خواب که میخوایم بخوابیم این کارش تشدید میشه و دست بردار نیست خیلی نگرانشم. خیلی ها میگن یه دوره است میگذره ولی کار هر روزشه. خیلی همبازی نداشته چون تو شهری زندگی میکنیم که غریبیم ولی با کسی همبازی هم میشه تا چیزی ازش نگیرن گاز نمیزنه

من ناخواسته باردار شدم وقتی هشت ماهه بود و ده ماهش بود از شیر خودم گرفتمش همش فکر میکنم علتش همینه باعث عصبی شدنش شده خلاصه نمیدونم چه جور باهاش رفتار کنم چون واقعا اینکارش عصبی میکنه ادم رو هر چه بهش میگی اصلا دست بردار نیست.

Changed status to publish