بچه من خیلی بچه ی مهربانی هست و با بچه های دیگه خیلی رابطه خوبی داره. ولی وقتی بهش عروسک داده میشه به عروسک پرخاشگری میکنه. ميخواستم دلیل و راهکار رو بدونم.

ممنونم

Changed status to publish