من یه دختر دوسال و ده ماه دارم چندوقتی خیلی پرخاشگر و لجباز شده. فورا جیغ میکشه به مدت طولانی. دستِ بزن هم داره واقعا ناراحت این قضیه هستم. چکار باید بکنم؟ خواهش میکنم جوابگو باشید

Changed status to publish