سلام
من ۱۱ باید پریود میشدم ولی نشدم ۳تا بی بی چک زدم مثبت بود. رفتم آزمایش بتا دادم ۱۰۰ بود ولی دکتر گفت ۵۰،۵۰ هست باید تیتر بتا بدی. دلشوره دارم. نمیدونم بخاطر این بوده که برج ۵ سقط داشتم آخه گفت سن بارداریت (منظور سن واقعیم نبوده) بالاست و جفت در مرکز بوده. دلیل تیتر این بوده. قند ناشتا ۹۵ بوده.