سلام

من ۱۷سالمه (مجرد) ۲ماه عادت ماهیانه نشدم به پزشک مراجعه کردم آمپول داد بهم و بعد ازاون عادت ماهیانم خوب شد و سر موقع پریود شدم ولی از اون موقع ترشحاتم پنیری شکل هستش. بعد از دوماه به پزشک مراجعه کردم دارو بهم داد. زمان مصرف دارو ترشحات پنیریم خوب شد اما هنگامی که درمان تموم شد دوباره ترشحاتم پنیری و حتی بدتر از اولش شده (تکه های پنیریم خیلی بزرگن) تازه عادت ماهیانه هم نشدم. اگه راه درمان خانگی هست بگید.