شبتون خوش
تقریبا 8 سال از بارداری اول من میگذره، تصمیم دارم که باردار بشم اما این بار دختر می خوام. توصیه ای اگر هست ممنون میشم که به من هم بگید.