شنیدم مصرف قرص لووتیروکسین باعث تاخیر در بارداری میشه. این چقدر صحت داره؟