سلام

من 35 سالمه یک ساله عروسی کردم و تازه برای بارداری دارم اقدام می کنم. هفته گذشته رفتم دکتر یه نتیجه آزمایش دادم اونو دید و گفت برو اگه تا 5 ماه دیگه باردار نشدی بیا. نمی دونم درست بوده صحبتشون یا نه و اینکه می تونم اقدام کنم؟ نباید آزمایش بخصوصی بدم و …؟