سلام

پسرم هنگام تولد وزنش 3250 گرم بود قدشم 52. در دوماهگی وزنش 5600 و در 3ماهگی 6600 ولی الان که 4ماه دارد وزنش فقط 400 گرم اضافه شده است یعنی 7کیلو و قدش هم 65 سانت می باشد. آیا جای نگرانی نیست؟ چی کار کنم که وزنش زیاد شود؟ ممنون