با سلام

میخواستم بپرسم میشه شربت بالنگ در بارداری مصرف کرد؟