سلام، خسته نباشین.

من ۸ آذر پریود شده بودم بی بی چک گذاشتم بعد پریودی مثبت شد. آزمایش خون هم دادم مثبت شد. من دیروز وقت پریودیم بود، دیشب دو سه قطره خون صورتی خیلی کم رنگ دیدم امروز هم بعد نزدیکی یه کم خون صورتی رنگ دیدم اندازه دو بند انگشت. تورو خدا بگید بچم سقط میشه؟ خیلی نگرانم تورو خدا جواب بدید.