سلام

ما به بچه واکسن دوماهگی زدیم الان تب داره، تبش حدودا 37/7 هست. مشکل ساز نباشه؟ با تشکر