سلام

ببخشید پسرم سه روزشه. همش داره به خودش میپیچه و گریه های شدید می کنه. می تونم بهش قطره colicaid بدم؟