سلام

من هفتم آذر پریود شدم و سه روز پریود بودم و بعدشم از کیت تخمک گذاری استفاده کردم. دو روز اول منفی بود ولی بعدش هاله افتاد و من از روز پانزدهم سیکلم که هاله افتاد مدام نزدیکی داشتم حتی روزی دوبارم نزدیکی داشتم. من تخمک گذاریم نامرتبه حالا چه موقع باید برم برای آزمایش بارداری؟ چون من هر ماه یه روز خاص پریود نمیشم اگه هفتم پریود نشدم لازمه برم آزمایش بدم یا تا آخر ماه صبر کنم؟