فاصله دوره قاعدگیم 28 روز و یا 30 روز هستش. میخواستم دوره تخمک گذاریمو برام مشخص کنید. خیلی ممنونم