سلام

٣٢ سالمه، سه ساله ازدواج كردم و سومين ماهه كه اقدام به بارداري كردم ولي نتيجه اي نداده! پريودهام هميشه منظم بوده هر ٢٦ روز يكبار. ٣ روز هم بيشتر طول نميكشه ولي تو اين سه ماه تا روز پنجم لكه بيني دارم، ماه اول هم پريودم ٤ روز عقب افتاد. من ١٥ سال تفاوت سني با همسرم دارم. خيلي دوست داريم زود بچه دار شيم. چون خارج از كشور زندگي ميكنم امكان چكاپ كامل وجود نداره. من حتي دماي بدنم رو براي يكماه و نيمه كه اندازه ميگيرم. لطفا منو راهنمايي كنيد و زمان تخمك گذازي منو مشخص كنيد. ممنونم