سلام

سیکل قاعدگی من بین ۲۶ تا ۲۸ روز هست. چه روزهایی نزدیکی کنیم که بیشترین احتمال بارداری رو داشته باشم؟