سلام

من پریودی هام ۱۰ روز است و ۲۱ روز تا پریودی بعدی دارم. میخواستم روز تخمک گذاریمو بدونم و اینکه آیا در روز تخمک گذاری نزدیکی داشته باشی درصد پسر شدن بچه بیشتر است حقیقت داره؟ ممنون از شما