من الان یکساله ازدواج کردم. پس از ازدواجم تا به الان با وجود رعایت زیاد بهداشت دوبار زخم شدم که مجبور شدم دوبار عمل یخگذاری انجام بدم ولی همچنان با وجودی که الان یکماه پیش عمل یخگذاری انجام دادم باز پس از نزدیکی خون دیدم و خیلی نگران شدم که نکنه باز زخم شدم. لطفا منو راهنمایی کنید که باید چیکار کنم؟
لازمه اضافه کنم که الان چندماهه اقدام به بارداری کردم و چون کیست اندومتریوز دارم از داروهای کمک باروری استفاده میکنم و تحت نظر پزشک هستم ولی هنوز باردار نشدم.