من 18 سالمه 4 ماهه عروسیم شده. یه روز بعد از پریودیم دو شب با همسرم نزدیکی داشتیم. من فک میکردم حامله ام اما شوهرم از یه دکتر پرسیده بود که اونم گفته بود نه احتمال حاملگی وجود ندارد…
بازم همسرم دو شب پیش منی رو تو واژنم ریخت اما وقتی رفتم دستشویی همش ریخت بیرون. احتمال بارداری در من هست؟ جواب بدین لطفا