سلام

من پریودیهام خیلی نامنظم شده قبلا اینطور نبودم میخواستم بدونم آیا ممکنه از اثرات این باشه که من، مدتی برای باردار شدن از آمپول hcg استفاده میکردم و چیکار کنم تنبلی تخمدانم زود درمان بشه؟