سلام

من 2 سال و 6 ماه میشود که ازدواج کردم اما باردار نشدم در حالیکه هیچ نوع پیشگیری و احتیاط نکردیم که حامله نشوم پریودم نامنظم بود چندین بار به دکتر مراجعه کردم زیاد دوست دارم حامله شوم حالا هم 2ماه دارو برای منظم شدن پریودم مصرف کردم میخواهم راهنمایی کنید که چیکار کنم که حامله شوم تاریخ 18 نوامبر پریودم آغاز شده بود تا 22 نوامبر ادامه داشت پس حالا در کدام شب ها نزدیکی کنیم که بادار شوم